Algemene voorwaarden voor respondenten van Fibéo

Door middel van jouw inschrijving als respondent bij Fibéo ga je ermee akkoord dat wij je gegevens opslaan in onze respondentenpool. Onze database is streng beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zullen je uitsluitend benaderen voor het meewerken aan onderzoeken. Dit houdt in dat wij je niet benaderen voor commerciële doeleinden of dat we je gegevens verstrekken aan derden. Meedoen aan onderzoeken gebeurt altijd anoniem, je naam zal nooit openbaar worden gemaakt.

Wij werken conform de richtlijnen van branchevereniging MOA. Fibéo onderschrijft hiermee de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en verklaart daarnaar te handelen. Deze gedragscode is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Lid_van_MOA

Fibéo protocol

opsomming-fibeo Alle informatie die je ontvangt tijdens onderzoeken is vertrouwelijk en mag niet worden overgedragen aan derden of    commercieel worden uitgebuit;

opsomming-fibeo Iedereen kan zich inschrijven bij de respondentenpool van Fibéo. Fibéo kan op elk moment de inschrijving van nieuwe    respondenten tijdelijk stopzetten en/of leden weigeren tot inschrijving;

opsomming-fibeo De antwoorden van respondenten worden anoniem verwerkt in de resultaten;

opsomming-fibeo Respondenten kunnen door Fibéo worden uitgesloten van verdere deelname(s) wanneer er fraude in het onderzoek wordt    geconstateerd;

opsomming-fibeo Onze opdrachtgevers en Fibéo zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan onderzoeken.

opsomming-fibeo Fibéo heeft het recht contact met je op te nemen.

Wanneer jij je uit onze respondentenpool wilt onttrekken zullen we al je gegevens verwijderen. Stuur dan een mail naar
team@fibeo.com
.