Project Description

Gebruikersonderzoek Ruimte voor de Rivier – Rijkswaterstaat

Recent heeft Fibéo onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de website www.ruimtevoorderivier.nl van Rijkswaterstaat.

Ruimte voor de rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier beschermt het Nederlands rivierengebied tegen overstromingen. Het gaat hierbij om ruim 30 maatregelen die moeten voorkomen dat rivieren buiten hun oevers treden. Met de website www.ruimtevoorderivier.nl probeert Rijkswaterstaat verschillende doelgroepen hierover zo goed mogelijk te informeren.

De uitdaging

De uitdaging voor Rijkswaterstaat is om een website te ontwikkelen die de online dialoog met diverse doelgroepen, zoals (lokale) journalisten, bewoners, rivierjutters en andere belanghebbenden, zo eenvoudig mogelijk maakt.

Onderzoek met Fibéo

Nadat de website van Ruimte voor de Rivier in het najaar van 2014 van een update was voorzien, heeft Rijkswaterstaat vervolgens met behulp van de Fibéo-tool kwalitatief onderzoek verricht naar de gebruikersvriendelijkheid van deze site.

Hieraan namen drie gebruikersgroepen deel:
1. Bewoners in het rivierengebied, woonachtig langs de Rijntakken – IJssel, Waal, Lek, Nederrijn.
2. Professionals. Mensen die in hun werk wel eens te maken hebben met water(veiligheid).
3. Scholieren en docenten. Ruimte voor de Rivier wordt gebruikt in de aardrijkskundeles van het basis- en voortgezet onderwijs.

Eén van de voordelen van Fibéo, ten opzichte van bijvoorbeeld traditioneel offline onderzoek, is dat de respondenten binnen de drie doelgroepen relatief eenvoudig en snel te werven waren, omdat zij in hun eigen tijd aan het onderzoek konden deelnemen. Zij nemen bovendien geen blad voor hun mond omdat ze in hun natuurlijke omgeving zitten, bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school, en daardoor als echte websitebezoekers de website gebruiken.

Oude situatie

De eerste indruk van Ruimte voor de Rivier was overwegend positief. Vooral de vormgeving sprak aan: fraaie foto’s en een, op het eerste gezicht, heldere homepage (eerste pagina) met een duidelijke menustructuur.

Aanbevelingen

Het gebruikersonderzoek leverde de volgende belangrijke aanbevelingen ter verbetering op:
opsomming-fibeo Creëer meer rust en overzicht op de homepage (de eerste pagina van de site) door minder informatie weer te geven en belangrijke onderdelen te benadrukken. Bezoekers begrepen de social stream bijvoorbeeld niet.
opsomming-fibeo Verbeter de websitestructuur om het navigeren op de site te vergemakkelijken, onder meer door een logische menu-indeling te hanteren, een duidelijke home-button te introduceren en de zoekfunctie te optimaliseren.

Nieuwe situatie

Vragen aan Jade, Coördinator afdeling communicatie bij Rijkswaterstaat

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen geweest? En waarom is hiervoor gekozen?
‘We hebben vooral de structuur en de homepage onder handen genomen. De social stream is verkleind tot een nieuwsblok, en er staan juist projecten uitgelicht op de homepage, om een beeldende en aansprekende manier. We hebben een homebutton toegevoegd. In de structuur hebben we in het menu onderscheid gemaakt tussen de kennisbank en de projecten, waarbij waterexperts of journalisten veel meer de kennisbank zullen gebruiken en de burgers juist naar ‘hun’ project zullen navigeren.’

Wat hebben jullie in dit proces aan Fibéo gehad?
‘Het was heel leuk om de reacties van mensen – ook de non verbale – terug te zien op film. Ze namen geen blad voor de mond, maakten de problemen die ze ondervonden op de website daarmee heel duidelijk. Daarnaast kostte het ons hierdoor relatief weinig tijd tov gebruikelijke onderzoeken, waar je als opdrachtgever vaak mee moet kijken en luisteren naar de live gesprekken die met deelnemers worden gevoerd. Het zit hem dus enerzijds in verdieping door film (non verbale reacties) en anderzijds in tijdbesparing.’