FEEDBACK

EXPERT

WORKSHOP

Implementatiesessies

Om de uitkomsten vanuit de feedback video’s en user testen direct te implementeren, biedt Fibéo implementatiesessies in de vorm van workshops of design sprints.

Stakeholders

Samen met de facilitator, CRO-specialist en UX-researcher van Fibéo brengen we per sessie de belangrijkste stakeholders bij elkaar, zoals:

 • Product manager/owner
 • Marketeers
 • UX-designers
 • Developers
 • Content manager
 • Klanten
 • Overige stakeholders

Workshops

Door ieder kwartaal of na iedere user test een workshop te organiseren, zorgen we voor een proces waarin (klant)inzichten doorlopend doorvertaald worden naar breed gedragen optimalisatietrajecten

 • Met alle betrokken stakeholders formuleren we 1 centraal thema, 1 doel en 1 challenge

Input vóór de workshop:

 • Naast kennis uit de organisatie zelf, gebruiken we input uit kwalitatieve user testen en data-analyses
 • Fibéo verzorgt een expert review uitgevoerd door de CRO-specialist en UX-researcher

Resultaat workshop:

Een breed gedragen optimalisatieplan:

 • Met concreet afgebakende acties
 • Aan tijd en personen/teams gekoppeld

Tijdens een interactieve sessie (van één dagdeel):

 • Creëren we draagvlak voor verandering
  Wat gaan en kunnen we veranderen?
 • Stellen we prioriteiten
  Wat is belangrijk?
 • Bepalen we concrete acties (in de tijd)
  Wat gaan we wanneer veranderen?
 • Benoemen we de verantwoordelijkheden
  Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Brengen we afhankelijkheden in kaart
  Wie hebben we nodig om veranderingen door te voeren?

Effort / impact matrix

Met behulp van een effort / impact matrix brengen we als team prioritering aan in verander ideeën

Het bepaalt de verhouding tussen:

 • de effort: mate van inspanning om een
  gewenste resultaat te behalen (effort)
 • en de impact: de invloed van deze effort
  op doelstelling(en) van het project

Design sprint

Een design sprint is een intensief proces van een aantal dagen (meestal een werkweek) waarin een belangrijk vraagstuk binnen je organisatie wordt opgelost. Dit wordt gedaan door het ontwerpen en testen van oplossingen voor dat vraagstuk, in samenwerking met je klanten. Op deze manier kun je als organisatie snel de potentie van innovatieve producten en diensten testen.

 • Maandag verkennen we je vraagstuk en bepalen we de scope van het probleem
 • Dinsdag komen we met zoveel mogelijk innovatieve oplossingen voor het vraagstuk
 • Woensdag wegen we voor- en nadelen per oplossing af en kiezen we de beste oplossing
 • Donderdag maken we een prototype
 • Vrijdag testen we het prototype bij je klanten of andere stakeholders

Cases

Jouw klanten écht blij maken, begint met onze feedbackvideo’s. Laat je website, mobile site of app testen door de experts in remote user testing. Jouw users filmen zichzelf met hun eigen webcam. En geven je hardop hun open en eerlijke mening. Niet gefilterd door een labsetting, maar gewoon thuis. Waar zitten de knelpunten? Wat vinden bezoekers prettig, irritant, onduidelijk of juist te gek?

Lees meer